Om

Det er for tiden 5 kor med i Bergen og Hordaland Sangerforbund. Korene har forskjellige repertoar. Rekruttering til korene er fra alle samfunnslag og aldersgrupper.

Medlemskap

Det er mange fordeler for kor å være medlem i disktriksforeningen, Bergen og Hordaland Sangerforbund, og i hoved foreningen, Norsk Sangerforbund. 

Norsk Sangerforbund har avtale med TONO og betaler en årlig avgift på vegne av alle korene.
Korene kan søke om: Momskompensasjon
                                Sangfagligtilskudd
                                Kurs for dirigent og hjelpedirigent
                                Voksenopplæringsmidler

Bergen og Hordaland Sangerforbund arrangerer to konserter hvert år. 2. søndag i advent holdes en tradisjonell julekonsert i St. Markus kirke. Vi arrangerer også en vårkonsert for korene. Den blir holdt på forskjellige kulturhus i Bergen.

Medlemskontingene betales av korene og er for tiden: Kr 100 pr. kormedlem for medlemskap i Norsk Sangerforening og kr. 100 pr. kormedlem for medlemskap i Bergen og Hordaland Sangerforbund

Historikk

Bergen og Hordaland Sangerforbund ble dannet i 2008 av at Bergen Arbeidersangerforbund - stiftet i 1935 og Hordaland Arbeidersangerforbund - stiftet i 1953 ble slått sammen. 

Sangerforbundet er ikke tilknyttet noe politisk parti.