Styret:

Styret i 2021 - 2022

Styret består av 5 medlemmer:

Kari Anderssen

Styreleder

Gunhild Thorgrimsen

Nestleder

Helga Stavdal

Kasserer

Vera Rasmussen

Sekretær

Aasta Brekke

Medlem

Åshild Herland

Varamedlem