Styret:

Styret i 2019 - 2021

Styret består av 5 medlemmer:

Birgit Stav

Styreleder

Helga Stavdal

Nestleder

Eli Dalland

Kasserer

Gunhild Thorgrimsen

Sekretær

Anna Johansen

Medlem

Torill Moe Garmannslund

Varamedlem