Styret:

Styret i 2018 - 2019

Styret består av 4 medlemmer:

Birgit Stav

Styreleder

Helga Stavdal

Nestleder

Eli Dalland

Kasserer

Anna Johansen

Sekretær